Witaj, Gość
Musisz się zarejestrować przed napisaniem posta.

Użytkownik
  

Hasło
  

Szukaj na forum(Zaawansowane szukanie)

Statystyki
» Użytkownicy: 4
» Najnowszy użytkownik: jackmsc
» Wątków na forum: 5
» Postów na forum: 5

Pełne statystyki

Użytkownicy online
Aktualnie jest 223 użytkowników online.
» 0 Użytkownik(ów) | 222 Gość(i)
Bing

Ostatnie wątki
How to get the lowest pri...
Forum: Dział powitań
Ostatni post: LebronJohn
11-12-2021, 02:09 AM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 4,928
Where can Path of Exile p...
Forum: Dział powitań
Ostatni post: LebronJohn
11-12-2021, 02:05 AM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 4,887
The easiest way to get ch...
Forum: Dział powitań
Ostatni post: LebronJohn
11-12-2021, 02:00 AM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 4,893
Buy Amazon New World Coin...
Forum: Dział powitań
Ostatni post: LebronJohn
11-12-2021, 01:53 AM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 5,006
Regulamin
Forum: Dział powitań
Ostatni post: hf_admin
11-01-2021, 10:20 AM
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 47,582

 
  How to get the lowest price Path Of Exile Scourge League Currency?
Napisane przez: LebronJohn - 11-12-2021, 02:09 AM - Forum: Dział powitań - Brak odpowiedzi

The popularity of Path of Exile Scourge league has sharply increased the demand for POE Currency among players. Many novice players who came here now have a basic understanding of how to play Path of Exile. They are now very eager to obtain a large number of POE Currency to promote the growth of their characters. There are many sellers offering POE Currency, but they don’t know how to buy a truly safe and reliable POE 3.16 Currency. Because if an accident happens, their account will be banned.

POE gamers can also seek reliable suppliers to get a lot of POE 3.16 Currency. POECurrency has been engaged in Path Of Currency transactions for a long time. Not only is they experienced enough to meet the various needs of players, the most important thing is Path of Exile Scourge Currency Items are much cheaper than similar websites. Plays can Buy Exalted Orbs at a lowest price. Fast delivery has become their habit. They provide 24/7 customer service assistance to help players solve problems at any time. Keep faith in them, the customer experience will always be first in their hearts! By the way, players can also use Code "GEM" To Get POE Currency 5% Off!


  Where can Path of Exile players buy POE Currency with instant delivery?
Napisane przez: LebronJohn - 11-12-2021, 02:05 AM - Forum: Dział powitań - Brak odpowiedzi

Most of the people who have joined Path of Exile recently are interested in the Scourge League that was just available recently. They need to understand a lot of knowledge and skills to start their adventure correctly. For example, in Path of Exile, all gold coins that can purchase items can be called Path of Exile Currency, or POE Currency for short, which differs from Gold in traditional RPG games. Now those players who have gradually become familiar with the game mechanics have begun to POE Currency Buy in advance for future activities. Brilliant way!

100% legal POECurrency have a 100% secure trading system. Players will feel extremely at ease and comfortable to Buy POE Currency due to its high degree of security and friendly service. And there, more than 90% of the POE Items are cheaper than the market price and when the players become VIPs, they can enjoy up to 5% discount, 24/7 Support and perfect after-sales policy, great! They can also use Code "GEM" To Get POE Currency 5% Off! Go!


  The easiest way to get cheap New World Coins
Napisane przez: LebronJohn - 11-12-2021, 02:00 AM - Forum: Dział powitań - Brak odpowiedzi

Due to frequent errors in New World some time ago, Amazon has released the corresponding patch and fixes after careful inspection. In addition, they have also published a developer blog post in which they have made many features in New World. Explain and discuss. Players can see the popular retelling of this blog post in the IGGM news. For players who are currently playing New World, if they can study hard, it will be helpful for their future development and easier access to New World Coins.

Experienced IGGM with long-term trading experience and safe and legal can provide New World game players with a truly trustworthy service. And after becoming VIP members of IGGM, players can also enjoy up to 5% discount. In this way, players can buy a lot of Cheap New World Coins with very little money. A variety of secure payment methods, fast delivery, the lowest price, everything is great! Have a try!


  Buy Amazon New World Coins smoothly and happily!
Napisane przez: LebronJohn - 11-12-2021, 01:53 AM - Forum: Dział powitań - Brak odpowiedzi

Amazon Game Studio added patch 1.0.5 to New World a few days ago, aiming to fix known bugs and weaken the coin sales problem that plagued players. According to the game team’s investigation, many New World players are suspected of illegal operations. They have been creating new characters and then using bugs to transfer their New World Gold Coins to other accounts. It has improved this phenomenon after patch 1.0.5 was added. Players must use the proper way to New World Coins Buy, only in this way is the most secure.

If players want to get a better and more exciting gaming experience in New World than ordinary people, then it becomes very necessary to Buy New World Coins. But players should also keep in mind that only professional RPG sellers like IGGM with sufficient inventory and safe and legal can provide New World game players with a truly trustworthy service. Therefore, every player who wants to create an achievement in the Amazon New World needs more RPG New World Coins to get a great gaming experience. Go!


  Regulamin
Napisane przez: hf_admin - 11-01-2021, 10:20 AM - Forum: Dział powitań - Brak odpowiedzi

Regulamin serwisu

I. Pojęcia ogólne

Regulamin – niniejszy regulamin
Serwis – serwis internetowych "dodgeforum.pl", działających pod adresem https://dodgeforum.pl
Usługodawca – właściciel serwisu będący osobą fizyczną - Hubert Ferenc
Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.
II. Postanowienia ogólne

Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialno za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.
III. Warunki używania Serwisu

Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
połączenie z internetem,
dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
włączoną obsługę skryptów JavaScript,
włączoną obsługę plików Cookie
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprorgamowania:
bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.
IV. Warunki oraz zasady rejestracji

Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.
Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:
posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.
Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:
Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.
Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
Usuwanie konta:
Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.
Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Serwisie.
Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.
V. Warunki świadczenia usługi Newsletter

Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
Warunki świadczenia usługi Newsletter:
podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
Zakres usługi Newsletter:
powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),
Wypisanie się z usługi Newsletter:
Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.
VI. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
Formularz kontaktowy
Komentowania wpisów i artykułów
Publikowania własnych treści w postaci wpisów i artykułów
Publikowanie własnych treści w postaci materiałów graficznych i multimedialnych
W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z "Polityką Prywatności", stanowiącą integralną część Regulaminu.
Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,
Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowcyh, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,
Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,
Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,
Zabrania się umieszczania w Serwisie treści merketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe
VII. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

Dane zbierane podczas rejestracji:
Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail
W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy

Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
adres e-mail
VIII. Prawa autorskie

Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.
IX. Zmiany Regulaminu

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.
W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.
Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.
X. Postanowienia końcowe

Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
Wysyłając wiadomość na adres e-mail:
Poprzez połączenie telefoniczne z numerem:
Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.